Välkommen till

Emira Psykologmottagning i centrala Helsingborg

Emira psykologmottagning består av Petra Larsson leg psykolog/leg psykoterapeut. Min specialitet är psykoterapeutisk behandling utifrån kognitiv beteende terapi (KBT) och existentiell psykoterapi, psykologbedömningar/utredningar, konsultation och handledning, coachning och utbildning t ex stresshantering och mindfulness.

Man kan söka psykoterapi när man upplever stress, krisreaktioner, ångest och oro, nedstämdhet eller deprimerad, sömnproblem, relationsbekymmer, psykosomatiska problem, eller liknade. Det kan även handla om att man som föräldrar önskar få hjälp och stöd i sitt föräldraskap.

Jag bedriver Kognitiv Beteende Terapi (KBT) inom Hälsoval Skåne/ Rehabgarantin from oktober 2013 vilket innebär sjukvårdstaxa och högkostnadsskydd för dig med remiss. Detta gäller Dig inom åldersgruppen 16-70 år.

Kostnad: 160 kr per besök eller kostnadsfritt med frikort, efter remiss från Din husläkare. Utan remiss 850 kr per besök. Övriga ärenden såsom psykologbedömning, psykologutredning eller konsultation/handledning sker enligt separat överenskommelse.